Roofoods Limited ("we", "onze", "wij" of "Deliveroo") verbindt er zich toe de privacy te beschermen van alle gebruikers van onze website, deliveroo.be, of van onze mobiele applicaties (samen hierna de "Sites"). Gelieve onderstaande privacybeleid te lezen dat meer uitleg verschaft over hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen. Wij zullen de "Verwerkingsverantwoordelijke" zijn van de gegevens die wij van u ontvangen.


1. CONTACTGEGEVENS

 1. Indien u vragen of verzoeken heeft inzake dit privacybeleid of vragen heeft over hoe wij uw gegevens meer in het algemeen verwerken, gelieve dan contact met ons op te nemen via volgende gegevens. Zie Verder.
  1. Door de algemene klantendienst te contacteren: hello@deliveroo.be
  2. Door onze Data Protection Officer te contacteren: dpo@deliveroo.com

2. HOE WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN

 1. Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons of onze diensten communiceert, zoals wanneer u gebruik maakt van onze Sites om een bestelling te plaatsen. Wij noteren eveneens hoe bezoekers onze Sites gebruiken, opdat wij onze diensten kunnen verbeteren en de ervaring van onze klanten kunnen optimaliseren. Zie Verder.
 2. Wij verzamelen gegevens:
  1. wanneer u een account bij ons aanmaakt of uw accountinstellingen aanpast;
  2. wanneer u een bestelling bij ons plaatst en ook gedurende de bestellingsprocedure (inclusief voor betaling en levering van bestelling);
  3. wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via email, telefoon, post, bericht of via onze chat functie; en
  4. wanneer u op onze Sites surft (vooraleer en nadat u een account bij ons aanmaakt).
 3. Wij verzamelen eveneens gegevens via de sites van derden, zoals advertentie platforms [en onze provider voor fraudeopsporing].

3. GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

 1. Als onderdeel van ons inzet inzake de privacy van onze klanten, en bezoekers van onze Sites in het algemeen, willen wij duidelijk zijn inzake de soorten gegevens die wij over u zullen verzamelen. Zie Verder.
 2. Wanneer u onze Sites bezoekt of een Deliveroo bestelling plaatst via de Sites, wordt u verzocht informatie over uzelf te verschaffen zoals uw naam, contactgegevens, leveringsadres, leveringsgegevens en betalingsinformatie zoals een debiet- of kredietkaart.
 3. Wij verzamelen eveneens informatie over uw gebruik van de Sites en informatie uit enige berichten die u post op de Sites of wanneer u ons contacteert of ons voorziet van feedback, inclusief via e-mail, brief, telefoon of chat. Indien u ons telefonisch contacteert, worden deze gesprekken opgenomen voor trainingsdoeleinden en met het oog op verbetering van onze dienstverlening en maken wij mogelijk eveneens notities van uw oproep.
 4. Wij verzamelen technische informatie van uw mobiel toestel of computer, zoals van het operationeel systeem, het type toestel en type connectie en het IP adres waarmee u toegang tot onze Sites heeft.
 5. Wij verzamelen eveneens technische informatie over uw gebruik van onze diensten via een mobiel toestel zoals bijvoorbeeld de drager, locatiegegevens en prestatiegegevens van mobiele betalingsmethoden, interactie met andere retail technology zoals het gebruik van NFC Tags, QR Codes en/of het gebruik van mobiele waardebonnen. Tenzij u ervoor heeft gekozen anoniem te blijven via uw toestel en/of uw platforminstellingen, kunnen deze gegevens worden verzameld en automatisch door ons gebruikt worden indien u gebruik maakt van onze diensten via uw mobiele toestel(len), via gelijk welke mobiele applicatie van Deliveroo, via de browser van uw mobiele toestel of andere.
 6. Wij verwerken gegevens inzake uw gezondheid enkel en alleen indien u dit vrijwillig meldt en hiermee instemt, bijvoorbeeld wanneer u voedingsallergieën meldt.

4. GEBRUIK VAN GEGEVENS

 1. Wij zullen de over u verzamelde gegevens enkel verwerken indien er hiertoe een reden bestaat, en indien deze reden is toegelaten overeenkomstig de wetgeving betreffende gegevensbescherming. Wij zullen een wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens hebben indien: wij uw gegevens dienen te verwerken voor de uitvoering van een contract met u, of op uw verzoek vooraleer wij een contract aangaan; wij uw toestemming hebben; wij een geldige reden hebben voor de verwerking van uw gegevens; of wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Zie Verder.
 2. Wanneer wij uw gegevens dienen te verwerken voor de uitvoering van een contract met u, of op uw verzoek vooraleer wij een contract aangaan, gebruiken wij uw gegevens om:
  1. ons toe te staan u toegang te geven tot de relevante delen van de Sites;
  2. de door u gevraagde diensten te leveren;
  3. ons in staat te stellen betalingen van u te ontvangen; en
  4. indien nodig, u te contacteren betreffende onze diensten, zoals eventuele problemen die u heeft met uw bestelling;
 3. Wij verwerken uw gegevens eveneens wanneer wij daar een geldige reden voor hebben — bijvoorbeeld de personalisatie van onze dienst, inclusief verwerking van gegevens om u gemakkelijker en sneller bestellingen te laten plaatsen. Deze redenen worden hieronder opgesomd:
  1. Om de efficiëntie en kwaliteit van diensten die onze klanten in de toekomst van ons mogen verwachten, te verbeteren;
  2. Om de inhoud die wij of een derde restaurant of advertising partners voor u weergeven, op maat te maken, zoals bijvoorbeeld het weergeven van restaurants die zich in uw buurt bevinden of om ervoor te zorgen dat u de advertenties ziet die voor u het meeste relevant zijn, gebaseerd op de eigenschappen die door ons worden vastgesteld;
  3. Om onze klantendienst in staat te stellen u op de meest efficiënte manier te helpen met uw vragen of klachten;
  4. Om u te contacteren om uw mening en feedback te ontvangen over onze diensten en u in te lichten als er enige belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen zijn op de Sites of inzake onze diensten, inclusief u ervan te informeren dat onze diensten worden geleverd in een nieuwe zone waar u ons heeft gevraagd deze te voorzien;
  5. Om uw activiteiten op de Sites te analyseren zodat wij ons bedrijf kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen en voor statistische en analytische doeleinden alsook om ons te helpen fraude te voorkomen;
  6. Om onze contractuele bepalingen met u en om het even welke andere overeenkomst af te dwingen, en voor de verdediging inzake juridische claims en om de rechten van Deliveroo, restaurant partners, riders, of derden te beschermen (inclusief het voorkomen van fraude); en
  7. Indien u commentaren en feedback over de Sites en andere diensten indient, kunnen wij dergelijke commentaren en feedback gebruiken op Sites en in ieder ander marketing- of advertentiemateriaal. Wij zullen u voor dit doeleinde enkel identificeren met uw voornaam en de stad waarin u woont.
 4. Wij zullen eveneens gegevens over uw gebruik van onze diensten analyseren op basis van uw locatiegegevens, om profielen te ontwikkelen voor u en die betrekking hebben op u. Dit betekent dat wij bepaalde veronderstellingen kunnen doen over datgene waarin u mogelijk geïnteresseerd bent en deze te gebruiken om u bijvoorbeeld meer op maat gemaakte marketingberichten toe te sturen, om u restaurants voor te stellen waarvan wij denken dat u deze zult verkiezen, of om u in te lichten over speciale aanbiedingen of producten waarvan wij denken dat deze u zouden kunnen interesseren (inclusief "Deliveroo for Business"). Deze activiteit heet profiling. U beschikt over bepaalde rechten inzake dit type verwerking. Zie hiervoor de sectie 'Uw rechten' hieronder voor meer informatie.
 5. Indien wij ons baseren op onze gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voeren wij een ‘belangenafweging’ uit om ons ervan te vergewissen dat de verwerking nodig is en dat uw fundamentele privacyrechten niet zwaarder doorwegen dan onze wettelijke belangen. U kan meer informatie verkrijgen over deze testen door ons te contacteren via de contactgegevens die hierboven werden opgenomen.
 6. Daar waar wij wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw gegevens gebruiken om:
  1. een overzicht van uw bestelling(en) aan te maken; en
  2. aan elke wettelijke verplichting of regelgevende vereiste te voldoen waaraan wij onderhevig zijn.

5. DELIVEROO FOR BUSINESS

 1. Wij verwerken uw gegevens eveneens om na te gaan of u geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over Deliveroo for Business service. Zie Verder.
 2. Indien wij menen dat u geïnteresseerd zou kunnen zijn in onze "Deliveroo for Business"- diensten, kunnen wij contact met u opnemen (per email of telefoon) waarbij wij gebruik maken van de contactgegevens die u ons doorgaf om u hierover te informeren. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens. U heeft het recht om te opt-outen van het ontvangen van deze types informatie, hetgeen u kan doen door uw marketing voorkeuren (zoals vermeld in sectie 7 hieronder) aan te passen of, indien telefonisch, ons te contacteren via de bovenvermelde contactgegevens.
 3. Indien uw werkgever intekent voor Deliveroo for Business, zullen wij u contacteren om u ervan te informeren dat de Deliveroo for Business dienst voor u beschikbaar is. Indien u het aanbod van uw werkgever om Deliveroo for Business te gebruiken wilt opnemen, zullen wij uw Deliveroo-account voorzien van een Deliveroo for Business-vergoeding. Voor beide activiteiten treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke in hoofde van uw werkgever (die de controleverantwoordelijke is van deze gegevens). Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw werkgever.
 4. Wanneer u gebruik maakt van Deliveroo for Business, dan:
  1. zullen wij uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in sectie 4 hierboven. Wij zullen de Controleverantwoordelijke zijn van deze gegevens; en
  2. zullen wij eveneens persoonsgegevens inzake uw bestelling (zoals de datum en de tijdstip van uw bestelling, het te betalen bedrag en het restaurant waar uw bestelling werd geplaatst) delen met uw werkgever. Deliveroo en uw werkgever zullen beide controleverantwoordelijke zijn van deze informatie.

6. COOKIES

 1. U kan uw browser zodanig instellen om alle of enkele browser cookies te weigeren, of om u te verwittigen wanneer websites cookies gebruiken of hiertoe toegang hebben. Indien u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de Site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet correct functioneren. Voor meer informatie inzake onze cookies kan u ons Cookie Beleid consulteren via https://deliveroo.be/cookies.

7. DIRECTE MARKETING

 1. Indien u uw goedkeuring heeft gegeven of indien wij een geldige reden hebben om dit te doen (en dit wettelijk is toegestaan), zullen wij gebruik maken van uw gegevens om u op de hoogte te stellen van andere producten en diensten die u kunnen aanbelangen en hiervoor kunnen wij u per e-mail of telefoon contacteren. U kan uw e-mail marketingvoorkeuren beheren door:
  1. onze website te bezoeken via www.deliveroo.be, of de mobiele applicatie;
  2. te klikken op "Account" (op de website vindt u dit in het uitrolmenu); en
  3. naar beneden te scrollen to "Marketing Voorkeuren".

8. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

 1. Wij voeren fraudecontroles uit op al onze klanten. Daar waar wij een vermoeden hebben van frauduleuze activiteiten, kunnen wij u blokkeren om bestellingen te plaatsen en onze Sites te gebruiken. Zie Verder.
 2. Wij ondernemen fraudecontroles op al onze klanten aangezien dit noodzakelijk is om onze contractuele diensten aan klanten te kunnen uitvoeren, door ons ervan te vergewissen dat de diensten die wij (en restaurants) aanbieden gepast worden betaald, en eveneens opdat individuen zelf worden beschermd van frauduleuze transacties via hun kaarten.
 3. Gezien het grote volume aan klanten en bestellingen die wij verwerken, gebruiken wij geautomatiseerde systemen, waaronder een derde fraudeopsporingsprovider, genaamd 'Ravelin', om geautomatiseerde beslissingen te nemen over het al dan niet aanvaarden van een bestelling. Wij vinden dit een eerlijkere, meer precieze en efficiënte manier om fraude te controleren, aangezien menselijke controles simpelweg niet mogelijk zouden zijn gezien de tijdspannes en de volumes aan klanten waarmee wij te maken krijgen.
 4. De controles en beslissingen die worden gemaakt houden rekening met verschillende factoren, waaronder bekende sector gebonden indicatoren inzake fraude die onze expert fraudeopsporingsprovider ons ter beschikking stelt, evenals fraudepatronen die werden gedetecteerd op onze Sites. Indien deze worden gecombineerd, genereert dit een automatische score die de kans op frauduleuze transacties weergeeft. Indien ons systeem een hoge score over u weergeeft, kunnen wij uw bestelling weigeren of u zelfs blokkeren uit onze diensten. De specifieke fraude indicatoren zijn dynamisch en zullen wisselen al naargelang welk type fraude werd gedetecteerd wereldwijd, nationaal, en op onze Sites op gelijk welk moment.
 5. Onze fraudeopsporing bestaat om al onze klanten, evenals Deliveroo, te beschermen. U heeft het recht om elke beslissing van fraude te betwisten en eveneens het recht om informatie te verkrijgen over waarom deze beslissing plaatsvond, dit door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in sectie 1 hierboven.

9. BEWARING VAN UW GEGEVENS

 1. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan wij noodzakelijk achten. Zie Verder.
 2. De gegevens die wij verzamelen zullen zo lang als nodig worden bewaard om de doeleinden uiteengezet in de bovenvermelde sectie "Gebruik van uw gegevens" te vervullen of voor een periode specifiek opgelegd door toepasselijke wetten of regelgeving, zoals de bewaring van gegevens voor wettelijke rapporteringsdoeleinden.
 3. Bij het bepalen van de relevante bewaringsperiode, zullen wij volgende factoren in beschouwing nemen:
  1. onze contractuele verplichtingen en rechten in verband met de betrokken informatie;
  2. wettelijke verplichting(en) overeenkomstig de toepasselijke wetgeving om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren;
  3. verjaringstermijnen overeenkomstig de toepasselijke wet(ten);
  4. onze legitieme belangen voor dewelke wij overwegingstesten hebben uitgevoerd (zie sectie hierboven "Gebruik van uw gegevens");
  5. (potentiële) geschillen; en
  6. richtlijnen uitgegeven door de relevante autoriteiten inzake gegevensbescherming.
 4. Daarnaast verwijderen wij al uw gegevens indien het niet (langer) nodig is deze gegevens voor de beoogde doeleinden te bewaren.

10. VRUGAVE VAN UW GEGEVENS

 1. De gegevens die wij over u verzamelen, zullen worden overgemaakt en bewaard op onze servers die zich binnen de EU bevinden. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie anders uw gegevens worden gedeeld. Zie Verder.
 2. Uw gegevens intern delen

  1. Wij delen uw gegevens slechts met andere Deliveroo groepsvennootschappen indien dit nodig blijkt voor de doeleinden uiteengezet in sectie 4.
 3. Uw gegevens delen met derden

  Wij delen uw gegevens met derde dienstverleners. De types van derde dienstverleners aan wie wij uw gegevens meedelen omvatten:

  1. Dienstverleners voor betalingen (inclusief dienstverleners voor online betalingen en voor fraudeopsporing): met als doel onze diensten aan te bieden, bijvoorbeeld wanneer zij gegevens verwerken zoals betalingen met kredietkaart voor ons, ondersteunende diensten voorzien voor u of fraudecontroles uitvoeren voor ons;
  2. IT dienstverleners (inclusief cloud dienstverleners): voor opslag van gegevens en analyses;
  3. Restaurant partners: waar u uw bestelling heeft geplaatst zodat zij uw bestelling kunnen vervolledigen, op de hoogte zijn van enige voedingsallergieën die u heeft meegedeeld, problemen kunnen oplossen, hun diensten kunnen verbeteren;
  4. Riders:zodat zij uw bestelling kunnen leveren;
  5. Klantenondersteuning partners: die u zullen helpen eventuele problemen die u heeft met onze diensten op te lossen; en
  6. Marketing en advertentie partners: zodat zij zich ervan kunnen vergewissen dat u de advertenties ziet die voor u het meeste relevant zijn en die u namens ons marketinge-mails kunnen sturen.

  Deliveroo zal alle nodige stappen ondernemen om zich ervan te vergewissen dat uw gegevens worden behandeld op een veilige wijze en in overeenstemming met dit privacybeleid, wanneer deze worden overgemaakt aan derden.

 4. Indien ons bedrijf een samenwerking aangaat of gekocht/verkocht wordt of samengevoegd met een andere zakelijke entiteit, kunnen uw gegevens worden vrijgegeven of overgemaakt aan de doelonderneming, onze nieuwe zakenpartners, nieuwe eigenaren of hun adviseurs.
 5. Wij kunnen eveneens uw gegevens delen:
  1. indien wij verplicht zijn uw gegevens vrij te geven of te delen om zo te voldoen (en/of indien wij van mening zijn dat wij verplicht zijn om te voldoen) aan wettelijke verplichtingen of regelgevende vereisten. Dit omvat de uitwisseling van gegevens met andere vennootschappen of andere organisaties met het oog op fraudebescherming en -preventie;
  2. om onze contractuele bepalingen met u en om het even welke andere overeenkomst af te dwingen;
  3. om de rechten van Deliveroo, restaurant partners, riders, of anderen te beschermen, inclusief om fraude te voorkomen; en
  4. met derden wanneer wij het redelijkerwijs nodig achten om misdaden te voorkomen, bijvoorbeeld met de politie.
 6. Internationale gegevensoverdrachten

  1. In sommige gevallen kunnen de gegevens die wij over u hebben verzameld worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), zoals de Verenigde Staten, de Filippijnen en de landen waarin Deliveroo actief is (dewelke worden vermeld op www.deliveroo.co.uk). Deze landen bieden mogelijkerwijze niet dezelfde bescherming van uw persoonsgegevens als deze van de EER. Wij zijn echter verplicht ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die door ons en onze leveranciers worden verwerkt buiten de EER, op dezelfde wijze worden beschermd alsof deze binnen de EER zouden worden verwerkt. Daarom bestaan er bepaalde waarborgen indien uw gegevens buiten de EER worden verwerkt.
  2. Wij verzekeren een gelijkaardige graad van bescherming door ten minste één van de volgende waarborgen te implementeren:
   1. uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan landen die geacht worden een gelijkaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens toe te passen als deze van de Europese Commissie;
   2. wij maken gebruik van de binnen de EU goedgekeurde Standaard Contractuele Bepalingen; en
   3. indien uw persoonsgegevens werden overgemaakt aan derden die zich in de VS bevinden, kunnen gegevens worden overgemaakt indien deze zelf-gecertifieerd zijn onder de Privacy Shield kaderovereenkomst in verhouding tot het type gegevens dat wordt overgemaakt, hetgeen maakt dat zij een gelijkaardige bescherming moeten bieden voor de persoonsgegevens die worden gedeeld tussen de EU en de VS.
  3. Gelieve ons te contacteren indien u verdere informatie wenst betreffende de landen aan dewelke de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en de specifieke werkingsmechanismen die wij hanteren voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER.

11. VEILIGHEID

 1. Wij maken gebruik van krachtige technologieën en procedures om ons ervan te vergewissen dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten op gepaste wijze worden beschermd. Zie Verder.
 2. Wij nemen de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging.
 3. Wanneer u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang heeft tot bepaalde delen van de Rider App, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij adviseren u dit wachtwoord met niemand te delen.
 4. Helaas is het verzenden van informatie via internet niet volkomen veilig. Hoewel wij maatregelen zullen treffen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die u verzendt aan de Sites niet garanderen; iedere verzending is op uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsmaatregelen hanteren om onbevoegde toegangen proberen te voorkomen.

12. UW RECHTEN

 1. Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming, beschikt u over een aantal rechten in verband met de gegevens die wij over u verzamelen. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer via bovenstaande contactgegevens. Voor bijkomende informatie inzake uw rechten, kan u contact opnemen met de bevoegde autoriteit inzake gegevensbescherming, zie alsook hieronder. Zie Verder.
 2. Het recht te worden geïnformeerd. U heeft het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te bekomen over ons gebruik van uw gegevens en uw rechten. Dit is de reden waarom wij u de informatie in dit beleid verstrekken.
 3. Het recht tot toegang. U heeft het recht tot toegang tot uw gegevens (indien wij deze verwerken). Dit stelt u in staat om bijvoorbeeld na te gaan of wij uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u toegang wenst tot uw gegevens neem dan contact met ons op (zie contactgegevens).
 4. Het recht tot verbetering. U heeft het recht uw gegevens te verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn. U kan ons verzoeken dat wij de fouten in de door ons verwerkte gegevens verbeteren door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens).
 5. Het recht op uitwissing. Dit is eveneens gekend als 'het recht om te worden vergeten' en deze stelt u, in simpele termen, in staat te verzoeken om de door ons verzamelde gegevens door te halen of te verwijderen door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens).
 6. Het recht de verwerking te beperken. U heeft het recht om het verder gebruik van uw gegevens te 'blokkeren' of te 'beperken'. In geval de verwerking beperkt is, kunnen wij uw gegevens wel opslaan, maar niet verder gebruiken.
 7. Het recht tot overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht uw persoonsgegevens te verkrijgen in een toegankelijk en overdraagbaar formaat, zodat u dit kan hergebruiken voor uw eigen doeleinden bij verschillende dienstverleners. Dit is echter geen algemeen recht, er bestaan uitzonderingen. Om hierover meer te weten te komen, kan u ons contacteren (zie contactgegevens).
 8. Het recht om een klacht in te dienen. U heeft het recht een klacht in te dienen omtrent onze manier van verwerken van uw persoonsgegevens bij de nationale autoriteit inzake gegevensbescherming.
 9. Het recht uw toestemming in te trekken. Indien u uw toestemming heeft gegeven over iets dat wij doen met uw gegevens (i.e. wij zijn afhankelijk van uw toestemming om op wettelijke basis uw informatie te verwerken), heeft u het recht deze toestemming op gelijk welk moment in te trekken. U kan dit doen door ons te contacteren (zie contactgegevens). De intrekking van uw toestemming maakt echter ons gebruik van uw gegevens op het moment van uw toestemming niet onwettig.
 10. Het recht tot bezwaar inzake verwerking. U heeft het recht bezwaar te formuleren tegen bepaalde types van verwerking, inclusief verwerking voor directe marketing en profiling. U kan uw bezwaar kenbaar maken door uw marketing voorkeuren te veranderen of de cookies onbruikbaar te maken zoals uiteengezet in secties 7 en 8 hierboven.

13. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Iedere wijziging in ons privacybeleid zal worden gepubliceerd op de Sites en, waar nodig, zullen wij u verwittigen inzake de wijzigingen bijvoorbeeld per mail of per push notificatie.

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op: 24/05/2018

14. Klachten

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht of van mening bent dat onze verwerking van uw informatie niet voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan u een klacht indienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO) via volgende contactgegevens:

 1. Adres: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF
 2. Telefoonnummer: 0303 123 1113
 3. Website: www.ico.org.uk

En/of

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

 1. Adres: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel (België)
 2. Telefoonnummer: +32 (0) 2 274 48 00
 3. Website: https://www.privacycommission.be

Roofoods Limited, The River Building, 1 Cousin Lane, London, EC4R 3TE, United Kingdom

Deliveroo België BVBA, Munsterstraat 10, 1000 Brussel

Deliveroo