Deliveroo-privacybeleid

Deliveroo Belgium bvba en Roofoods Ltd ("wij", "onze", "ons" of "Deliveroo"). Wij zetten ons in om de privacy te beschermen van alle gebruikers van onze website, deliveroo.be, of mobiele applicaties (samen de "Sites"). Lees dit privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen. Wij zijn de "Verwerkingsverantwoordelijken" van de informatie die wij verwerken, tenzij anders vermeld.

1. Neem Contact Met Ons Op

Als u vragen of verzoeken hebt over dit privacybeleid of over de manier waarop wij meer in het algemeen met uw informatie omgaan, kunt u contact opnemen met

 • onze algemene klantendienst op: hello@deliveroo.be
 • onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@deliveroo.com

2. Hoe Wij uw Informatie Verzamelen

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u contact met ons heeft of gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld wanneer u onze Sites gebruikt om een bestelling te plaatsen. Wij kijken ook naar hoe bezoekers onze Sites gebruiken, om ons te helpen onze diensten te verbeteren en de klantervaring te optimaliseren.

Wij verzamelen informatie:

 1. wanneer u een account bij ons aanmaakt of uw accountinstellingen wijzigt;
 2. wanneer u een bestelling bij ons plaatst en tijdens dit bestelproces (inclusief voor betaling en levering van de bestelling);
 3. wanneer u contact opneemt met ons of onze diensten, zoals wanneer u informatie aanvraagt of om marketing, informatie over Deliveroo-initiatieven of andere mededelingen van ons te ontvangen per e-mail, telefoon, post, sms, pushmelding of via onze chatfunctie;
 4. wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, prijsvraag, promotie over onze diensten, of de diensten van onze partners; en
 5. wanneer u onze Sites bezoekt of gebruikt (voor en nadat u een account bij ons hebt aangemaakt).

Wij verzamelen ook informatie van sites van derden, zoals reclame- en socialemediaplatforms en onze provider voor fraudedetectie. Als u uw sociale media-accounts of uw accounts van derden aan ons koppelt, houden wij uw sociale media handle bij, evenals de andere informatie die ons ter beschikking wordt gesteld door de instellingen van uw sociale media-account. 

Als uw werkgever zich aanmeldt voor Deliveroo for Work, kunnen wij uw contactgegevens via uw werkgever ontvangen om ons in staat te stellen onze diensten aan u te leveren. Zie sectie 5. Deliveroo for Work voor meer informatie.

3. Informatie die wij van u Verzamelen

Als onderdeel van ons engagement voor de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze Sites in het algemeen, willen wij duidelijk zijn over de soorten informatie die wij over u verzamelen.

Wanneer u de Sites bezoekt of een Deliveroo-bestelling doet via de Sites, inclusief de website van een partner waarmee wij samenwerken om bezorgdiensten te leveren, wordt u gevraagd om informatie te geven over uzelf, waaronder uw naam, contactgegevens, bezorgadres, bestelgegevens, gegevens over loyaliteitsprogramma's indien van toepassing, en betalingsgegevens zoals kredietkaart- of debetkaartgegevens. Wij verzamelen ook informatie van u wanneer u contact opneemt met onze medewerkers via de chatfunctie op onze Sites. Wij verzamelen ook uw geboortedatum om uw leeftijd te controleren wanneer u items  koopt waarvoor een leeftijdsbeperking geldt.

Wij verzamelen informatie over uw gebruik van de Sites en informatie over u uit berichten die u op de Sites plaatst of wanneer u contact met ons opneemt of ons voorziet van feedback, onder meer via e-mail, post, telefoon of de chatfunctie. Als u telefonisch contact met ons opneemt, nemen wij het gesprek op en maken wij aantekeningen over het gesprek, onder meer voor doeleinden van opleiding en verbetering van de dienstverlening. 

Wij verzamelen informatie van uw mobiele apparaat of computer, zoals het besturingssysteem, het apparaat- en verbindingstype en het IP-adres van waaruit u onze Sites bezoekt. Wij verzamelen ook technische informatie over uw gebruik van onze diensten via een mobiel apparaat, bijvoorbeeld drager-, locatie- en prestatiegegevens zoals mobiele betaalmethoden, interactie met andere retailtechnologie zoals het gebruik van NFC Tags, QR Codes en/of het gebruik van mobiele vouchers. Tenzij u ervoor hebt gekozen om anoniem te blijven via uw apparaat- en/of platforminstellingen, kunnen deze gegevens automatisch door ons worden verzameld en gebruikt als u de dienst gebruikt via uw mobiele appara(a)t(en) via een mobiele applicatie van Deliveroo, via de browser van uw mobiel of anderszins.

Wij verwerken alleen gezondheidsinformatie over u wanneer u daar vrijwillig toestemming voor geeft, bijvoorbeeld wanneer u na het plaatsen van een bestelling melding maakt van specifieke voedselallergieën.

Wanneer wij informatie moeten verzamelen op grond van de wet, of op grond van een contract dat wij met u hebben, en u verzuimt die informatie te verstrekken, zijn wij mogelijks niet in staat het contract uit te voeren dat wij met u hebben of trachten te sluiten (bijvoorbeeld om u onze diensten te verlenen). In dat geval kan het zijn dat wij onze dienstverlening aan u moeten annuleren, maar wij zullen u op dat moment laten weten of dat het geval is.

4. Gebruik van uw Gegevens

Wij zullen uw gegevens alleen verwerken als daar een reden voor is, en als die reden wettelijk is toegestaan.

Wanneer wij u de dienst moeten verlenen waarom u hebt verzocht of om een contract met u aan te gaan, gebruiken wij uw informatie om:

 • ons in staat te stellen u toegang te verlenen tot de relevante delen van de Sites, hiervoor verzamelen wij de nodige cookies van uw apparaat;
 • de door u gevraagde diensten te leveren, hiervoor verzamelen wij uw naam, contactgegevens, leveringsadres en bestelgegevens;
 • ons in staat te stellen betaling van u te innen, hiervoor verzamelen wij uw krediet- of debetkaartgegevens; en
 • contact met u op te nemen wanneer dat nodig is in verband met onze diensten, bijvoorbeeld om problemen met uw bestelling op te lossen, hiervoor verzamelen wij de hierboven vermelde informatie en alle aanvullende informatie die wij nodig kunnen hebben om uw probleem op te lossen.

Wij verwerken uw informatie ook wanneer wij een rechtmatig belang hebben om dit te doen, namelijk om:

 • onze diensten te personaliseren, onder meer om het voor u gemakkelijker en sneller te maken bestellingen te plaatsen;
 • de doeltreffendheid en de kwaliteit van de dienstverlening die onze klanten in de toekomst van ons mogen verwachten, te verbeteren;
 • de inhoud die wij of onze partners aan u tonen, op u af te stemmen, bijvoorbeeld zodat wij u partners kunnen tonen die in uw buurt zijn of ervoor kunnen zorgen dat u de reclame te zien krijgt die voor u het meest relevant is, op basis van door ons bepaalde kenmerken;
 • ons klantenserviceteam in staat te stellen u zo efficiënt mogelijk te helpen met eventuele vragen of klachten en u een positieve klantervaring te bezorgen;
 • contact met u op te nemen voor uw mening en feedback over onze diensten of de diensten en/of producten van onze partners en om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen met betrekking tot de Sites of onze diensten, inclusief u laten weten dat onze diensten beschikbaar zijn in een nieuw gebied, wanneer u ons daarom hebt verzocht;
 • u per post informatie te sturen over onze producten, diensten, promoties en Deliveroo-initiatieven (als u deze niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door ons te contacteren (zie rubriek 1. Contact));
 • uw activiteit op de Sites te analyseren, zodat wij onze activiteit kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, voor statistische en analytische doeleinden en om ons te helpen fraude te voorkomen; en
 • fraude of criminaliteit op te sporen, te onderzoeken, te rapporteren en te trachten te voorkomen.

Wij verwerken uw gegevens ook om onze contractuele voorwaarden met u en eventuele andere overeenkomsten af te dwingen, om de naleving van ons interne beleid en onze procedures te waarborgen en voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en om de rechten van Deliveroo, onze partners, bezorgers of anderen te beschermen (inclusief om fraude te voorkomen).

Indien u opmerkingen en feedback over de Sites en de diensten indient, kunnen wij deze opmerkingen en feedback gebruiken op de Sites en in marketing- of reclamemateriaal. Wij zullen u voor dit doel uitsluitend identificeren aan de hand van de naam en de plaats die u ons hebt verstrekt en dergelijke opmerkingen en feedback kunnen worden gedeeld met onze partners om hun diensten te beoordelen en te verbeteren.

Wij analyseren ook gegevens over uw gebruik van de Sites en de diensten om profielen op te stellen die op u betrekking hebben en voor u. Dit betekent dat wij bepaalde veronderstellingen kunnen maken over waar u mogelijk in geïnteresseerd bent en dat wij dit kunnen gebruiken om u bijvoorbeeld meer op maat gemaakte marketingcommunicatie te sturen, om u partners voor te stellen waarvan wij denken dat u ze verkiest, of om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen of producten waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd bent (inclusief Deliveroo for Work). Deze activiteit wordt profilering genoemd. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot dit type verwerking. Zie sectie 12. Uw rechten voor meer details.

Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of regelgevende vereisten waaraan wij onderworpen zijn.

5. Deliveroo For Work

Wij verwerken uw gegevens om na te gaan of u mogelijk geïnteresseerd bent in onze Deliveroo for Work-service en, indien uw werkgever intekent voor Deliveroo for Work, om deze dienst voor u beschikbaar te maken.

Indien wij menen dat u uw Deliveroo-account voor zakelijke doeleinden gebruikt en uw bedrijf mogelijk geïnteresseerd kan zijn in onze Deliveroo for Work-service, kunnen wij, indien van toepassing, contact met u opnemen (per e-mail of telefoon) om u op de hoogte te brengen van deze dienst. We doen dit omdat dit in het legitieme belang van onze zaak is. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dit soort communicatie, wat u kunt doen door te antwoorden op onze e-mails om u uit te schrijven of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die u kunt terugvinden in dit privacybeleid.

Indien uw werkgever intekent voor Deliveroo for Work, zullen wij u contacteren om u ervan te informeren dat de Deliveroo for Work-service voor u beschikbaar is. Indien u wilt ingaan op het aanbod van uw werkgever om Deliveroo for Work te gebruiken, zullen we uw Deliveroo-account voorzien van een Deliveroo for Work-vergoeding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw werkgever.

Wanneer u Deliveroo for Work gebruikt, zullen wij uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in het gedeelte Gebruik van uw gegevens hierboven. Wij zullen eveneens gegevens inzake uw bestelling (zoals de datum en de tijdstip van uw bestelling, het te betalen bedrag en het restaurant waar uw bestelling werd geplaatst) delen met uw werkgever.

6. Cookies

U kunt uw browser zodanig instellen om alle of een aantal browser-cookies te weigeren, of om u te verwittigen wanneer websites cookies gebruiken of hiertoe toegang hebben. Indien u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van de Site ontoegankelijk worden of niet correct functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, en hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen of wijzigen, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

7. Marketing

Indien u uw toestemming heeft gegeven of indien wij een geldige reden hebben om dit te doen (en dit wettelijk is toegestaan), zullen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze andere producten en diensten, of Deliveroo-initiatieven die u kunnen interesseren, en wij kunnen hiervoor contact met u opnemen via e-mail, post, telefoon, push-notificatie of in-app-bericht.

Wij gebruiken online reclame om u op de hoogte te houden van wat wij doen en om u te helpen onze producten te zien en te vinden.

U kunt Deliveroo-banners en -advertenties zien wanneer u op andere websites en apps bent, zoals op sociale media. We beheren dit via een verscheidenheid aan digitale marketingnetwerken en met behulp van een reeks advertentietechnologieën. De banners en advertenties die u ziet, zijn gebaseerd op informatie die wij over u hebben, of op uw eerdere gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld uw bestelgeschiedenis) of op banners of advertenties op onze Sites waarop u eerder hebt geklikt.  Wij gebruiken uw gegevens om u informatie te sturen die voor u het meest relevant zijn. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot dit soort verwerking. Zie hoofdstuk 12. Uw rechten voor meer details.

Voor meer informatie over ons gebruik van advertentietechnologieën en cookies, zie ons Cookiebeleid.

 U kunt uw marketingvoorkeuren beheren door:

 • onze website, www.deliveroo.be, te bezoeken of via de mobiele applicatie;
 • te klikken op "Account" (voor onze website is dit onder het uitrolmenu); en
 • naar beneden te scrollen naar "Marketingvoorkeuren".

Wanneer u er op apparaatniveau voor hebt gekozen om pushberichten van ons te beginnen of te blijven ontvangen, kunnen wij u pushberichten sturen met betrekking tot de diensten die u bij ons hebt aangevraagd en informatie over onze diensten, aanbiedingen en Deliveroo-initiatieven. U kunt er op elk moment voor kiezen om geen pushberichten meer van ons te ontvangen door uw voorkeuren op uw mobiele apparaat te wijzigen.

Wij kunnen nog steeds contact met u opnemen via e-mail wanneer u zich heeft uitgeschreven voor directe marketing met servicecommunicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, correspondentie met informatie over uw bestelling, serviceonderbreking en veiligheid van levering.

8. Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij controleren al onze klanten op fraude, wat noodzakelijk is voor ons om: 

 • onze gecontracteerde diensten aan klanten uit te voeren; 
 • ervoor te zorgen dat onze geleverde diensten (en die van al onze restaurants) naar behoren worden betaald;
 • ervoor te zorgen dat de klanten zelf beschermd zijn tegen frauduleuze transacties die met hun betaalkaarten worden verricht.

Vanwege het aantal klanten en bestelling waarmee wij te maken hebben, gebruiken wij geautomatiseerde systemen, inclusief een externe dienstverlener van fraudedetectie genaamd Ravelin. Dit systeem analyseert bestelgegevens om automatisch een beslissing te nemen over de vraag of wij een bestelling al dan niet moeten aanvaarden. Dit is een eerlijkere, nauwkeurigere en efficiëntere wijze om fraude te controleren, aangezien handmatige controles gewoonweg niet mogelijk zouden zijn omwille van de tijd die dat kost en het aantal klanten waarmee wij te maken hebben. 

Bij de controles en beslissingen die worden genomen, wordt rekening gehouden met  verschillende componenten, waaronder bekende sectorgebonden indicatoren inzake fraude die onze bekwame fraudeopsporingsprovider ons ter beschikking stelt, evenals met fraudepatronen die wij op onze Sites hebben gedetecteerd. Indien deze worden gecombineerd, genereert dit een geautomatiseerde score die de kans op een frauduleuze transactie aangeeft. Indien wij vermoeden dat er sprake is van frauduleuze activiteiten, kunnen wij u blokkeren voor het plaatsen van een bestelling en het gebruik van onze websites. De specifieke fraude-indicatoren zijn dynamisch en zullen wisselen al naargelang welk type fraude werd gedetecteerd op een bepaald moment in de sector, in een bepaald land en op onze Sites.

Onze fraudedetectie is er om zowel onze klanten als Deliveroo te beschermen. U hebt het recht om een geautomatiseerd besluit dat over u is genomen aan te vechten en om meer informatie te krijgen over de reden waarom een dergelijk besluit is genomen. Zie sectie 12. Uw rechten voor meer informatie.

9. Bewaring van uw Gegevens

Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Wij kunnen uw informatie langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs menen dat er een rechtszaak over onze relatie met u in het verschiet ligt.

Bij het bepalen van de lelevante bewaartermijnen, zullen wij volgende factoren in beschouwing nemen:

 • onze contractuele verplichtingen en rechten in verband met de betrokken informatie;
 • wettelijke verplichting(en) overeenkomstig de toepasselijke wetgeving om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren;
 • verjaringstermijn volgens de toepasselijke wet(ten);
 • onze gerechtvaardigde belangen voor het bewaren van de gegevens (zie hoofdstuk 4. Gebruik van uw gegevens);
 • of er sprake is van een daadwerkelijk of potentieel geschil; en
 • richtlijnen uitgegeven door de relevante autoriteiten inzake gegevensbescherming.

Daarnaast verwijderen wij al uw gegevens indien het niet (langer) nodig is deze gegevens voor de beoogde doeleinden te bewaren.

10. Hoe wij uw Gegevens Delen

De gegevens die wij over u verzamelen, zullen worden overgedragen naar en bewaard op onze servers die zich binnen de EU bevinden. Wij zijn zeer voorzichtig en transparant over met wie uw gegevens nog meer wordt gedeeld.

Wij delen uw gegevens alleen met andere bedrijven van de Deliveroo-groep voor zover dit nodig is voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet in het gedeelte Gebruik van uw gegevens. Wij delen uw gegevens met externe dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Het soort externe dienstverleners met wie wij uw gegevens delen zijn bijvoorbeeld:

 • Betalingsproviders (met inbegrip van providers van onlinebetalingen en providers van fraudedetectie);
 • IT-dienstverleners (met inbegrip van cloud providers);
 • Partners (zoals restaurants, kruideniers en andere detailhandelpartners op Deliveroo), die toegang hebben tot beperkte informatie om hen in staat te stellen een bestelling uit te voeren. Indien van toepassing en u hiervoor toestemming geeft, kunnen wij de gezondheidsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt delen met partners om hen in staat te stellen klachten te onderzoeken en hierop te reageren;
 • Rijders, die toegang hebben tot beperkte informatie om hen in staat te stellen een bestelling uit te voeren;
 • Partners van klantenondersteuning (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijven die ons bijstaan bij het verlenen van klanten- of technische ondersteuning); en
 • Marketing- en advertentiepartners.

Deliveroo deelt uw gegevens ook wanneer we een programma promoten of een dienst of product aanbieden in samenwerking met een externe bedrijfspartner. Wij delen uw gegevens met die partner om te helpen bij de marketing of om het bijbehorende product of de bijbehorende dienst te leveren. In de meeste van deze gevallen zal het programma of aanbod de naam van de derde-zakenpartner bevatten, alleen of samen met de onze. Een voorbeeld van zo'n zakenpartnerrelatie is een restaurant waarmee wij samenwerken voor het leveren van bezorgdiensten.

Indien u opmerkingen en feedback over de Sites, diensten en onze partners indient, kunnen wij deze opmerkingen en feedback delen met onze partners. Daarnaast, en als u daarmee instemt, kunnen wij gezondheidsinformatie over u delen met onze partners, bijvoorbeeld indien u specifieke voedselallergieën meldt na het plaatsen van een bestelling.

Deliveroo neemt in redelijkheid alle stappen nodig om ervoor te zorgen dat als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden deze veilig en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld.

Wanneer wij een samenwerking aangaan of fuseren met of worden overgenomen door een andere onderneming of een andere onderneming overnemen, kunnen uw gegevens openbaar gemaakt of overgedragen worden aan het doelbedrijf, onze nieuwe zakelijke partners of eigenaars of hun adviseurs.

 

Wij kunnen uw informatie ook delen:

 • indien wij verplicht zijn uw gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan (en/of indien wij menen verplicht te zijn te voldoen aan) een wettelijke verplichting of een regelgevende vereiste;
 • om onze contractuele bepalingen met u en elke andere overeenkomst af te dwingen;
 • om de rechten van Deliveroo, onze restaurantpartners, riders of anderen te beschermen, inclusief om fraude te voorkomen; en
 • met derden die wij redelijkerwijs noodzakelijk achten ter voorkoming van criminaliteit, bijv. de politie of voor gezondheids- en veiligheidsdoeleinden.

In sommige gevallen kunnen de gegevens die wij van u verzamelen verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk, zoals de Verenigde Staten en de landen waar Deliveroo actief is. Deze landen bieden mogelijkerwijs niet dezelfde bescherming voor uw gegevens als de EER of het Verenigd Koninkrijk. Voor zover deze landen niet wettelijk erkend zijn als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij ervoor zorgen dat de gegevens die door ons en onze leveranciers buiten de EER of het VK verwerkt worden, op dezelfde manier beschermd worden als het geval zou zijn als ze binnen de EER of het VK verwerkt zouden worden. Wij zorgen ervoor een passend mechanisme voor gegevensoverdracht te gebruiken, zoals een beroep op de beschermingen die in goedgekeurde standaardcontractbepalingen zijn opgenomen.

Neem contact met ons op via bovenstaande contactgegevens voor meer informatie over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de overdracht van uw gegevens.

11. Beveiliging

Wij maken gebruik van krachtige technologieën en procedures om te voorkomen dat uw informatie per ongeluk verloren gaat, op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar wordt gemaakt. 

Wij hebben procedures ingevoerd om inbreuken op de gegevensverwerking aan te pakken en zullen u en alle toepasselijke regelgevende instanties van een inbreuk op de gegevensverwerking op de hoogte brengen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volkomen veilig. Hoewel wij maatregelen zullen treffen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar de Sites wordt verzonden niet garanderen; elke verzending is op uw eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen hanteren om onbevoegde toegangen proberen te voorkomen.

Wanneer u een account aanmaakt, kunt u een wachtwoord of een andere veilige login-methode aanmaken en ook betaalkaartgegevens verstrekken. U moet een uniek wachtwoord gebruiken en elk wachtwoord dat u aanmaakt, of andere beveiligde login-methode, geheim houden om te helpen voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw account.

12. Uw Rechten

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren. 

Deze omvatten:

 • Het recht van toegang. Dit is ook bekend als een "verzoek om toegang tot gegevens". U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze gegevens rechtmatig verwerken.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om alle onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, te laten corrigeren, al kan het zijn dat wij de juistheid moeten verifiëren van de nieuwe informatie die u ons verstrekt. 
 • Het recht op gegevenswissing. Dit is ook bekend als "recht op vergetelheid", waarmee u kunt verzoeken om het wissen of verwijderen van bepaalde gegevens die wij over u hebben, wanneer er geen goede reden is om deze gegevens te blijven verwerken. Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden.
 • Het recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om verder gebruik van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te blokkeren of te onderdrukken. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen wij nog steeds een rechtmatige reden hebben om uw gegevens op te slaan, maar zullen wij deze niet verder gebruiken.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat dat u kunt overdragen aan een andere dienstverlener of andere derde partij. Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in bepaalde omstandigheden. 
 • Het recht van intrekking van toestemming. Wanneer wij vertrouwen op toestemming om uw gegevens te gebruiken, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken.  Het intrekken van uw toestemming maakt ons gebruik van uw gegevens voordat u uw toestemming introk echter niet onwettig. Als u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat wij u bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.
 • Het recht van bezwaar tegen verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van uw gegevens, waaronder verwerking voor direct-marketingdoeleinden en profilering. U kunt bezwaar maken door uw marketingvoorkeuren te wijzigen en cookies uit te schakelen zoals uiteengezet in sectie 6. Cookies en sectie 7. Marketing of door contact met ons op te nemen. 
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van uw gegevens, zoals in het kader van onze fraudecontroles. 

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@deliveroo.com. 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. In het Verenigd Koninkrijk is dit het Information Commissioner's Office. Wij zouden het echter zeer op prijs stellen uw bezorgdheid te kunnen behandelen voordat u uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit benadert en daarom verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen.

13. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij werken dit privacybeleid van tijd tot tijd bij, dus vergeet niet om zo nu en dan eens te kijken of er iets is veranderd en, waar nodig, kunnen wij u op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail of pushberichten.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt: 11 Mars 2022

Deliveroo Belgium SPRL, Belliardstraat 51-53, 1040 Brussel, België

Roofoods Ltd, The River Building, 1 Cousin Lane, Londen, EC4R 3TE, Verenigd Koninkrijk