Deliveroo Belgium sprl ("wij", "onze" of "Deliveroo") verbindt zich ertoe om de privacy van alle bezoekers van haar website deliveroo.be en van alle bezoekers die haar website of haar diensten bezoeken via een mobiele applicatie (gezamenlijk de "Website" genoemd) te beschermen. Gelieve dit privacybeleid, dat uitleg verschaft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en beschermen, aandachtig te lezen.

Door op onze Website te gaan en door diensten te bestellen op deze Website, aanvaardt u dat wij gegevens over u verzamelen, gebruiken en doorgeven, in overeenkomst met hetgeen in dit beleid bepaald is.

1. GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN

 1. Wanneer u de Website bezoekt of een Deliveroo bestelling plaatst via de Website, kunt u worden uitgenodigd om gegevens over u in te geven, waaronder uw namen, contactgegevens en informatie in verband met de betaling zoals informatie in verband met uw kredietkaart. Wij mogen eveneens gegevens verzamelen in verband met uw gebruik van de Website en gegevens over u uit de berichten die u op de Website publiceert en uit de e-mails of brieven die u ons verstuurt.
 2. Door toegang te krijgen tot de informatie en diensten van Deliveroo via mobiele numerieke middelen zoals (zonder beperking) een mobiele telefoon, tablet of andere toestellen/technologieën zoals bijvoorbeeld de mobiele applicaties, geldt eveneens een verzameling en gebruik van gegevens door Deliveroo zoals omschreven in dit privacybeleid. Wij mogen technische informatie verzamelen vanaf uw mobiel toestel of uw gebruik van onze diensten met behulp van een mobiel toestel, bijvoorbeeld de locatiegegevens en werkingseigenschappen- en gegevens van uw toestel, uw operator/besturingssysteem waarvan het type toestel en connectie, het IP adres, de mobiele betalingsmethoden, de interactie met andere technologieën voor verkooppunten zoals het gebruik van NFC Tags, van QR codes of van mobiele elektronische kortingsbonnen. Behalve indien u heeft gekozen om anoniem te blijven, via de parameters van uw toestel of platform, mogen wij automatisch deze gegevens verzamelen en gebruiken indien u de dienst gebruikt via uw mobiel(e) toestel(len) met om het even welke Deliveroo mobiele applicatie, via de browser van uw mobiel toestel of op een andere manier.

2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

 1. Uw gegevens laten ons toe om u toegang te verlenen tot de gedeelten van de Website waarvoor u interesse heeft en om de door u gevraagde diensten te leveren. Deze laten ons eveneens toe om u onze diensten aan te rekenen en indien nodig contact met u op te nemen in verband met onze diensten. We zullen eveneens de verzamelde gegevens gebruiken en bestuderen om onze activiteit te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, voor andere doeleinden (statistieke of analytische) of om ons te helpen om fraude te voorkomen. In voorkomend geval, kunt u uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid, nu of later, bekendmaken en kunt u hiervoor de gebruiksmethode van onze diensten die u hebt verkozen gebruiken, bijvoorbeeld een mobiel toestel, mobiele applicaties of elk andere representatie van onze Website.
 2. Wij mogen uw gegevens gebruiken om contact op te nemen met u om uw mening in verband met onze diensten te vragen en om u in te lichten over belangrijke wijzigingen of evoluties van onze Website of onze diensten.
 3. Wanneer u heeft toegestemd, aanvaardt u dat we uw gegevens gebruiken om u in te lichten over onze andere producten en diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben, waaronder de diensten die het voorwerp kunnen uitmaken van direct marketing en wij mogen hiervoor contact met u opnemen per brief, telefoon, mobiele berichten (bijvoorbeeld SMS, MMS enz.) en per e-mail.
 4. Wanneer u heeft toegestemd, aanvaardt u dat we uw gegevens aan derden meedelen (waaronder derden die in de voedings-, drank, vrijetijds-, marketing en reclamesector werkzaam zijn) die uw gegevens mogen gebruiken om u informatie te verschaffen omtrent de goederen en diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben (per brief, telefoon, mobiele berichten (bijvoorbeeld SMS, MMS, enz.) en per e-mail) en om ons te helpen om de verzamelde gegevens te bestuderen om onze activiteit en diensten waarover u beschikt te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.
 5. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met uitzondering van uw e-mailadres en telefoonnummer, door op het ogenblik van uw identificatie, het relevante vakje aan te klikken. Uw e-mailadres en telefoonnummer zullen enkel door onze partners en derden worden gebruikt indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd door het relevante vakje aan te klikken bij het verzamelen van uw gegevens. In ieder geval, indien u niet wenst dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd, gelieve ons hierover in te lichten door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens en/of door uw profiel dienovereenkomstig aan te passen.
 6. U wordt erop gewezen dat u, door opmerkingen te maken en feedback te verschaffen omtrent de Website en de diensten, aanvaardt dat we uw opmerkingen en feedback op de Website en op de marketing en reclame media gebruiken. Wij zullen u enkel door middel van uw voornaam en de stad waarin u woont identificeren.

3. MEDEDELING VAN UW GEGEVENS

 1. De gegevens die u levert worden doorgegeven aan en bewaard op onze servers.
 2. De derden kunnen bepaalde gegevens, zoals betalingen via kredietkaart, verwerken en ons bijstandsdiensten leveren in verband met de betalingen. Bovendien worden wij soms verzocht om uw gegevens te leveren aan de restaurants waarbij u een bestelling hebt geplaatst ("Partnerrestaurants"). Door uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u deze overdracht, bewaring of verwerking. Deliveroo zal alle nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat de verwerking van uw gegevens op een veilige manier en in overeenstemming met dit privacybeleid gebeurt.
 3. Indien u uw toestemming heeft gegeven, mogen wij aan zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder marketing en reclame bedrijven, onze geaffilieerde ondernemingen en medewerkers, toelaten om contact met u te nemen om u in te lichten over diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben. Deze derden mogen telefonisch, per SMS en e-mail contact met u opnemen. Indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd door deze ondernemingen, gelieve ons hierover in te lichten door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens en/of door uw profiel dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Indien u uw toestemming heeft gegeven, indien onze onderneming een gemeenschappelijke onderneming sticht met, koopt of wordt verkocht aan of fuseert met een andere economische entiteit, mogen uw gegevens worden meegedeeld of doorgegeven aan de doelonderneming, aan onze nieuwe handelspartners of aan de eigenaars of hun adviseurs.
 5. Wij mogen de gegevens die u levert gebruiken indien we verplicht zijn om uw gegevens mee te delen of uit te wisselen om een wettelijke verplichting na te leven (en/of wanneer we menen deze te moeten naleven) of om de voorwaarden van onze Website of elke andere overeenkomst toe te passen of om de rechten van Deliveroo, de Partnerrestaurants of derden te beschermen. Dit houdt in de uitwisseling van informatie met andere ondernemingen en andere organisaties voor de bescherming tegen fraude en preventie van fraude.

4. VEILIGHEID EN BEWARING VAN DE GEGEVENS

 1. Nous prenons Wij nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen iedere toegang zonder toestemming en tegen het onrechtmatig gebruik, accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging. Wij bewaren uw gegevens gedurende een redelijke periode of gedurende de duur vereist door de wet. mesures pour protéger vos informations contre tout accès sans autorisation et contre l'utilisation illégale, la perte accidentelle, la destruction et la dégradation. Nous conserverons vos informations pendant une période raisonnable ou pendant la durée exigée par la loi.
 2. Indien u een paswoord heeft gekozen om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van de Website, bent u verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van dit paswoord. Wij raden u aan om uw paswoord aan niemand mee te delen.
 3. Helaas is het doorgeven van gegevens via Internet niet helemaal beveiligd. Zelfs al nemen we alle nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u doorgegeven gegevens op de Website niet waarborgen; iedere verstrekking gebeurt op eigen risico. Een keer dat we uw gegevens hebben gekregen, gebruiken we strikte veiligheidsprocedures en -functies om elke toegang zonder toestemming proberen te voorkomen.

5. RECHT OP TOEGANG, VERBETERING OF VERZET

Conformément à la loi du 8 décembre 1992, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition ou de mise à jour des données nominatives collectées qui vous concernent, en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : hello@deliveroo.be.Vous pouvez aussi contacter le service dédié au numéro suivant +32 28 95 40 05.

6. AANPASSINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

De eventuele aanpassingen van ons privacybeleid zullen worden gepubliceerd op onze Website en, in voorkomend geval, worden meegedeeld via e-mail.

7. GESPREKSPARTNER

Alle opmerkingen, vragen of verzoeken in verband met het gebruik dat we maken van uw gegevens zijn welkom en dienen te worden meegedeeld aan hello@deliveroo.be.

Deliveroo