Deliveroo Privacybeleid

Roofoods Limited ("we", "onze", "wij" of "Deliveroo") verbindt er zich toe de privacy te beschermen van alle gebruikers van onze website, deliveroo.be, of van onze mobiele applicaties (samen hierna de"Sites"). Gelieve onderstaande privacybeleid te lezen dat meer uitleg verschaft over hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen. Wij zullen de "Verwerkingsverantwoordelijke" zijn van de gegevens die wij van u ontvangen.

1. Contactgegevens

Indien u vragen of verzoeken heeft inzake dit privacybeleid of vragen heeft over hoe wij uw gegevens meer in het algemeen verwerken, gelieve dan contact met ons op te nemen via volgende gegevens.

2. Hoe Wij Uw Gegevens Verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u met ons of onze diensten communiceert, zoals wanneer u gebruik maakt van onze Sites om een bestelling te plaatsen. Wij noteren eveneens hoe bezoekers onze Sites gebruiken, opdat wij onze diensten kunnen verbeteren en de ervaring van onze klanten kunnen optimaliseren.

3. Gegevens Die Wij Over U Verzamelen

Als onderdeel van ons inzet inzake de privacy van onze klanten, en bezoekers van onze Sites in het algemeen, willen wij duidelijk zijn inzake de soorten gegevens die wij over u zullen verzamelen.

4. Gebruik Van Gegevens

Wij zullen de over u verzamelde gegevens enkel verwerken indien er hiertoe een reden bestaat, en indien deze reden is toegelaten overeenkomstig de wetgeving betreffende gegevensbescherming. Wij zullen een wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens hebben indien: wij uw gegevens dienen te verwerken voor de uitvoering van een contract met u, of op uw verzoek vooraleer wij een contract aangaan; wij uw toestemming hebben; wij een geldige reden hebben voor de verwerking van uw gegevens; of wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

5. Deliveroo For Business

Wij verwerken uw gegevens eveneens om na te gaan of u geïnteresseerd bent om meer te weten te komen over Deliveroo for Business service.

6. Cookies

U kan uw browser zodanig instellen om alle of enkele browser cookies te weigeren, of om u te verwittigen wanneer websites cookies gebruiken of hiertoe toegang hebben. Indien u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de Site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet correct functioneren. Voor meer informatie inzake onze cookies kan u ons Cookie Beleid consulteren via https://deliveroo.be/cookies.

7. Directe Marketing

Indien u uw goedkeuring heeft gegeven of indien wij een geldige reden hebben om dit te doen (en dit wettelijk is toegestaan), zullen wij gebruik maken van uw gegevens om u op de hoogte te stellen van andere producten en diensten die u kunnen aanbelangen en hiervoor kunnen wij u per e-mail of telefoon contacteren. U kan uw e-mail marketingvoorkeuren beheren door:

  • onze website te bezoeken via www.deliveroo.be, of de mobiele applicatie;
  • te klikken op "Account" (op de website vindt u dit in het uitrolmenu); en
  • naar beneden te scrollen to "Marketing Voorkeuren".

8. Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij voeren fraudecontroles uit op al onze klanten. Daar waar wij een vermoeden hebben van frauduleuze activiteiten, kunnen wij u blokkeren om bestellingen te plaatsen en onze Sites te gebruiken.

9. Bewaring Van Uw Gegevens

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan wij noodzakelijk achten.

10. Vrugave Van Uw Gegevens

De gegevens die wij over u verzamelen, zullen worden overgemaakt en bewaard op onze servers die zich binnen de EU bevinden. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie anders uw gegevens worden gedeeld.

11. Veiligheid

Wij maken gebruik van krachtige technologieën en procedures om ons ervan te vergewissen dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten op gepaste wijze worden beschermd.

12. Uw Rechten

Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming, beschikt u over een aantal rechten in verband met de gegevens die wij over u verzamelen. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze Data Protection Officer via bovenstaande contactgegevens. Voor bijkomende informatie inzake uw rechten, kan u contact opnemen met de bevoegde autoriteit inzake gegevensbescherming, zie alsook hieronder.

13. Wijzigingen In Ons Privacybeleid

Iedere wijziging in ons privacybeleid zal worden gepubliceerd op de Sites en, waar nodig, zullen wij u verwittigen inzake de wijzigingen bijvoorbeeld per mail of per push notificatie.

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op: 24/05/2018

14. Klachten

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht of van mening bent dat onze verwerking van uw informatie niet voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan u een klacht indienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO) via volgende contactgegevens:

  • Adres: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF
  • Telefoonnummer: 0303 123 1113
  • Website: www.ico.org.uk

En/of

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

  • Adres: Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel (België)
  • Telefoonnummer: +32 (0) 2 274 48 00
  • Website: https://www.privacycommission.be

Roofoods Limited, The River Building, 1 Cousin Lane, London, EC4R 3TE, United Kingdom

Deliveroo België BVBA, Munsterstraat 10, 1000 Brussel